shape
email infologmy@gmail.com phone+48 795 032 335
gradient gradient gradient gradient

Regulamin sklepu

Złożenie zamówienia oznacza, że kupujący zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
Strona realizuje zamówienia na terenie Polski i zagranicy. Odebranie instrukcji w formie e-mail lub wydrukowanej z możliwością instalacji na telefonie komórkowym lub sprzęcie komputerowym jest jednoznaczne z zakupem oprogramowania. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania oprogramowania jest wymagany dostęp do internetu na telefonie komórkowym na którym program został zainstalowany- uruchomiony transfer danych lub połączenie z siecią Wi-Fi.

Przeznaczenie programu

Program przygotowany jest dla firm i osób prywatnych, które chcą monitorować własny sprzęt komputerowy lub telefon typu smartphone. Program dedykowany jest dla:

  • rodziców i opiekunów chcących mieć własne dzieci i wykorzystywane przez nie komputery, smartfony oraz tablety pod stałą obserwacją rodzicielską
  • osób, które chcą mieć wgląd w sposób wykorzystywania własnego sprzętu
  • osób, które chcą mieć historię i archiwizację informacji dotyczących wykorzystywania przez nich danych urządzeń
  • monitoring komputerów, smartfonów oraz tabletów w firmie wymaga poinformowania pracowników o tym fakcie.

Kwestie prawne i odpowiedzialność

Niewłaściwe użytkowanie programu może naruszać prawo Art. 265, 266, 267 i 268 oraz 269b Kodeksu Karnego.
Sprzedawca, dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystywanie programów.
Zabronione jest używanie programów na większej ilości stanowisk niż ilość wykupionych licencji.
Programy nie mogą być użyte do łamania prawa.
Programy nie naruszają warunków licencyjnych innego oprogramowania.

Wymagania sprzętowe

Do prawidłowego funkcjonowania programu potrzebne jest urządzenie z systemem Android. Program działa poprawnie na sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów o standardowych konfiguracjach oraz pozbawionych modyfikacji systemowego lub sprzętowego. Producent jak i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za przekroczenie transferów i wynikających z tego skutków prawnych i finansowych, powstałych w wyniku niewłaściwego użycia produktu przez klienta końcowego. Program stara się być niewidoczny dla programów antywirusowych, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznego zmiany konfiguracji w oprogramowaniu urządzenia.

Ilość i okres licencji oraz przechowywanie danych

Jeden egzemplarz licencji produktu może być wykorzystywany na jednym urządzeniu. Możliwe jest przeniesienie programu w obrębie tego samego konta/loginu. Nie ma możliwości przeniesienia licencji ponownie na urządzenie z którego była przeniesiona licencja. Okres licencji się sumuje.  Wszelkie samodzielne próby ( bez poinformowania sprzedawcy ) przenoszenia licencji oraz nadużycia mogą skutkować zablokowaniem bądź usunięciem konta.
Dane na serwerze przechowywane są przez okres 30 dni dla kont licencyjnych .Po zakończeniu licencji klient nie ma dostępu do panelu jeżeli nie odnowi licencji,przekroczenie okresu odnowienia w czasie wygasania konta skutkuje brakiem możliwości dostępu do wcześniej zebranych danych.

Łamanie regulaminu podawanie podszywanie się pod maile pokazowe z filmów instrukcji,rejestracja programu na maile pokazowe skutkować będzie usunięciem takich konto.
Podane dane mail są wyłącznie pokazowe ,należy podać prawdziwy swój mail i swoje hasło.
Zalecamy wykorzystanie maila który został stworzony wyłącznie do tego celu,na maila przychodzi potwierdzenie po instalacji które należy
zaakceptować aby korzystać z programu bez ograniczeń.
Licencje można przedłużyć na kolejny wybrany okres w terminie 30 dni od wygaśnięcia,wyjątkiem są konta testowe na 2 dni które są usuwane po 7 dniach.
Nie przedłużone nieaktywne konta licencyjne są usuwane po 30 dniach.
Konta testowe na 2 dni jeżeli nie zostaną aktywowane na licencję,będą usunięte po 7 dniach.

zakupione licencje można przedłużyć na kolejny okresy 15,30,90,182,365,730 dni w terminie 30 dni ,konta na 2 dni 7 dni od wygaśnięcia ,nieaktywne konta są usuwane po 30 dniach lub 7 dni dotyczy konto testowych na 2 dni.

Klucze licencji od zakupu są ważne:
klucze są ważne jeden miesiąc od czasu wygenerowania ,kupione klucze nie podlegają zwrotom a ich użycie po terminie jednego miesiąca nie jest możliwe.

Składanie zamówień,wysyłka

Wysyłka programu odbywa się poprzez pocztę elektroniczną oraz jest darmowa. Ze względu na specyfikę produktu i charakter prowadzonej działalności wysyłka programu odbywa się anonimowo. Zamówienia staramy się realizować najszybciej jak to możliwe w dni pracujące w godzinach 10-17 pon-piątek w soboty, niedziele i święta zamówienia oraz wysyłka nie są realizowane. Terminy realizacji zamówień wynoszą najczęściej do kliku godzin od zaksięgowania wpłaty, ale mogą ulec wydłużeniu do 1-3 dni roboczych. Każdy program po dokonaniu płatności zostaje zarejestrowany na dane kupującego sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości strona zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży zmiany programu,bądź zmianę jego ceny, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.Reklamacje na wysyłkę na maila można składać po zamówieniu max 30 dni.

Gwarancja

Użytkownikowi który zakupił licencje przysługuje okres gwarancji na okres trwania zakupionej licencji oraz prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej. Ważność zakupionych kluczy licencji wynosi jeden miesiąc od czasu wygenerowania licencji.Reklamacje na wysyłkę na maila można składać po 24 godzinach maksymalny czas reklamacji jest do 30 dni.

Jakiekolwiek ręczne lub programowe modyfikacje programu, w tym ingerencja w programowe w urządzenie na którym jest zainstalowany program,Użytkownik programu jest zobowiązany do tego iż jego urządzenie jest wolne od wirusów,i innych modyfikacji które powodują wadliwe lub nieprawidłowo działające urządzenie, zawirusowany komputer ,telefon ,smartfon czy tablet, mogą nie właściwie działać z zainstalowanym programem i powodować nieprawidłowe działanie programu. Należy rozumieć to jako utratę gwarancji na takich urządzeniach. Gwarancja nie jest udzielana na niewykrywalność programu przez programy antywirusowe.Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. Na podstawie braku możliwości zwrotu prosimy o przemyślane zakupy.

W przypadku problemu w działaniu oprogramowania, do jego stwierdzenia lub prawidłowej konfiguracji może być wymagany dostęp fizyczny do telefonu w którym zostało zainstalowane program lub oprogramowanie może być wymagany dostęp do konta w panelu użytkownika.

Z uwagi na częste aktualizacje komunikatorów: facebook messenger, viber, whatsapp, instagran, signal, telegram, skype i inne, dane z tych komunikatorów mogą przestać być wysyłane na serwer. Nasza firma na bieżąco stara się je  aktualizować aplikacje . W niektórych sytuacjach może być wymagana reinstalacja aplikacji. W wyjątkowych sytuacjach może przestać  działać któraś z funkcji w aplikacji. Niestety nie jesteśmy przewidzieć przyszłych kroków lub zmian w oprogramowaniu producentów programów jak i telefonów.

Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany w konfiguracji serwera co może wiązać się z chwilowym brakiem dostępu do usługi. Z tego tytułu klientowi nie należy odszkodowanie.

Firma nie bierze odpowiedzialności za utracone dane. Klient ma obowiązek archiwizować je we własnym zakresie .

Ochrona prywatności

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. \”O ochronie danych osobowych\”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Klient dokonujący zakupu na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e – mail przez stronę spyphone.pl do celów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. Struktura witryny strony została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Strona nigdy nie udostępnia i nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż te związanych z realizacją zamówienia.

Prawa autorskie.

Treść strony internetowej chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

Licencje programów.

Licencja i Regulamin używania programu:
Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, zwanej dalej Licencją,
która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej
Użytkownikiem i Sprzedawcą. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika.
Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowanie ”LogMy” zwanego dalej programem do monitoringu

2. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich i majątkowych do Programu.

3. Sprzedawca przekazuje kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na urządzeniach z systemem Android.

4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji) jaka została zakupiona i określona w umowie kupna programu. W przypadku jednej licencji program może być używany na jednym urządzeniu.

5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.

6. Zabroniona jest dekompilacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.

7. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji i pomocy technicznej.

8. Sprzedawca nie zobowiązuje się do zachowania ani utrzymania dotychczasowych cen .

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.

10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.

11. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony.

12. Dozwolone jest instalowanie programu na urządzeniu stanowiącym własność użytkownika.

13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Sprzedawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

14. W przypadku zmiany hasła do Panelu klienta lub serwera należy pamiętać, że nie będzie możliwości odzyskania go przez sprzedawcę w wyniku jego zagubienia przypomnienie hasła można zrobić z panelu logowania a przypomnienie zostanie wysłane na maila użytkownika .

15. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników danego urządzenia o sposobie działania zainstalowanego programu, a także uzyskać zgodę, od wszystkich osób korzystających z urządzenia, a także poinformować ich o możliwości monitorowania ich działań na urządzeniu.

16. W przypadku zainstalowania programu na urządzeniu, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.

Pomoc techniczna licencje i ich przedłużenie

Pomoc licencje kontakt  tel. 795032335 oraz e-mail infologmy@gmail.com 
kontakt w godzinach 10-17 pon-piątek w dni robocze w weekendy i święta nie pracujemy pomoc w tym okresie nie jest możliwa.
Kontakt pomoc na e-mail jest udzielana w najszybszym dla nas możliwym terminie.
Nie odpowiadamy na smsy bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail dotyczący zaistniałego problemu z oprogramowaniem bądź urządzeniem.
Każdy problem lub przedłużenie licencji jest przez nas rozwiązywany najszybciej jak to możliwe , kontakt telefoniczny to najszybsze rozwiązanie w tym przypadku ,wysyłane informacji na e-maila bez powiadomienia na telefon  wydłuża czas reakcji na zgłoszenia .

Licencje można przedłużyć na kolejny okresy 15,30,90,182,365,730 dni w terminie 30 dni od wygaśnięcia.Nie przedłużone licencje są usuwane po 30 dniach wraz z nieaktywnym kontem,konta testowe na 2 dni usuwane są po 7 dniach.

Zwroty 

Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym
Informujemy, że prawo do zwrotów oprogramowania komputerowego i treści cyfrowych zakupionych na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, jest prawnie uregulowane i nie podlega zwrotom .

Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi takie jak oprogramowanie sprzedawane na podstawie indywidualnych klucz licencji jest generowany na zamówienie kupującego, wygenerowany klucz licencji wysłany wraz z dostępem do pobrania oznacza ze zamówienie zostało zrealizowane i nie podlega zwrotom.

Klucze licencji są ważne:
klucze są ważne jeden miesiąc od czasu wygenerowania.Kupione klucze nie podlegają zwrotom a ich użycie po terminie jednego miesiąca nie jest możliwe.Reklamacje na wysyłkę na maila można składać do 30 dni.

image/svg+xml
Szybki kontakt z nami: +48 795 032 335